DOKK

Folytatódnak a Dokk estek, az eseményt a dokk.hu facebook lapján is hirdetjük.

 
2841 szerző 38598 verse
dokk.hu irodalmi kikötő :: alapítva 2000-ben
Bejelentkezés
KIEMELT AJÁNLATUNK

Németh Bálint
  Extrasystole
Új maradandokkok

Debreczeny György: Ágh István most 85 én meg 65
Valyon László: A csók íze
Ketykó István: Elszállnak velem szárnyas angyalok
Egry Artúr: a számvetés
Szemerédi Izabella: a szabadság nem lehet szabadosság
Szemerédi Izabella: ellen-tét
Bauman Beatrix Bianka: Amputáció
P. Ábri Judit: csak hagyom
Gyurcsi - Zalán György: ötven év
Kiss-Teleki Rita: és azután
FRISS FÓRUMOK

Vadas Tibor 12 órája
Kiss-Teleki Rita 18 órája
Szilágyi Erzsébet 1 napja
Gyurcsi - Zalán György 1 napja
Vezsenyi Ildikó 1 napja
Tóth János Janus 1 napja
Debreczeny György 1 napja
Bátai Tibor 2 napja
Valyon László 3 napja
Czékmány Sándor 4 napja
Veres Mária 4 napja
DOKK_FAQ 5 napja
Gyors & Gyilkos 6 napja
Zsolt Szakállas 6 napja
Sági Ferenc Dénes 6 napja
P. Ábri Judit 6 napja
Bartha György 6 napja
Csurgay Kristóf 7 napja
Zsigmond Eszter 9 napja
Albert Zsolt 11 napja
FRISS NAPLÓK

 Baltazar 8 perce
Hetedíziglen 6 órája
A fény nem publikus 20 órája
négysorosok 20 órája
Sorrento 1 napja
Ötvös Németh Edit naplója 1 napja
Bátai Tibor 1 napja
nélküled 4 napja
ELKÉPZELHETŐ 4 napja
PÁLÓCZI - SZABADVERSTAN II. 4 napja
mix 4 napja
DOKK estek 5 napja
Gyurcsi 5 napja
Játék backstage 5 napja
Juli 6 napja
BECENÉV LEFOGLALÁSA
VERSKERESő

Részlet a versből:
SZERZőKERESő

Szerző névrészletre:
FÓRUMKERESő

Szövegrészlet:
FOTÓK


NAPLÓK: Bak Rita naplója
Legutóbbi olvasó: 2023-12-01 12:47 Összes olvasás: 574

Korábbi hozzászólások:  
1. [tulajdonos]: Hámori Attila Költői esszé Bor2023-03-22 19:45
Költői esszé Bordy Margit képérőlAz a megmutatkozásunk, kifejtésünk, kijelentésünk hitelesen érvényt szerző, amely mögül nem lehet elbeszélni máshová, mert az archetípus, az idea és az ember a saját szándékával, önként felvállalt elhivatottság szinkron ténylegetíssel van;
így az átfedés teljessége okán azonos EGÉSZKÉNT hat, mint megmutatkozás, kifejtés, kijelentés, bármikor.

A kép többrétegű jelentéstartamot hordoz magában, ezért széles horizontú megközekítést igényel érdemleges láttatása:
Az emberi józan ész határait meghaladja a hermészi attribútum kérdésköre.
A lelkek alvilági kísérője és az istenek hírt adó követe az emberi leleményességekkel szemben semleges álláspontot képviselt. A hübrisz, mint moratórium az ő esetében méltányossági alapon kiiktatódik. Az ember talemtuma a lényegi szempont. Ez szinte már keresztényi attitűd.
Nem a kérjetek és adatik vonatkozásában, hanem a hit cselekedetek által nyer valóságot, és ennél tovább menve, a girás példázat elvi felmutatásának miértje szerint. Hermész ad mentesítő
felvilágosítást Odüsszeusznak, hogy ne a kirkéi realitás kikerülhetetlen, tagadhatatlan jelenlétének passzív elszenvedője, hanem az isteni szféra bizonyságtételét őrizően emberi mivoltában is ura legyen.
Hermész világa a képzőművészetet illetően, a tárgyak élettel áttranszformált minőségét jelöli, jelzi, adaptálja. A mozdulatlanság illuzorikus tényét íratja velünk fölül.
Ontológiai eksztázis? Kimondható ez az akotás láttán.

Mozdulatlan szentély a mélység és magasság találkozása.
Nem vet ki vámot erre az idő. Az alkalmak elbitangolt csöndjei letérdepelnek.
A színek farsangja nektárrá elegyülten párálló végül, és úgy szép ez, mint az alkonyi
hangulat az emberben. Békességes, rezignált örömtől várandós est előzetes. Ám forgassuk vissza egy bizonyos tartományig, addig, ahol Bordy Margit képén érzékelhető, kitapintható realitás. Miről beszélnek a színek? A szemlélő élet-igazságért folytatott harcai, az istenes szféra keresésével eltöltött idő, az ajándékba kapott talentumok, közösen adhatnak választ. Vannak hagyomány által megőrzött bölcs könyvek tapasztalati leírással és tényszerű közlésekkel. Ne válasszuk ezt a könnyítést. Én vagyok itt és most, aki szemlélődik, figyel, elemzi a merész kontrasztosságot. A kék alapvetően az égre utal, a zöld a természet élettel telt lobogására, ám a szerencsét hozó jádekőre is. A kék és a zöld egyszerre és egymásba úszva. Mit akar, mit kér számon, miről tesz panaszt a festő? A sárga is egyszerre mutat, tendál az arany felé és a végletesen halott sivatagi homok sárgája felé, mely csaknem a szürkébe zuhan. A kenyér az asztalon, szokatlanul nyers valóságában.Héja barna és bordó közötti átmeneti szín történés. Nem olyan ez a kenyér, mint amelyet megszegnek a következő percek valamelyikén. Inkább kővé válik majd?
Itt megint szükséges Hermészre visszautalnunk. Hermész neve a herma szóból származik, e szó jelentése: kődarab.
A színeknek önmozgásuk van a festményen. Ez a csendélet dinamikája, beszéde. Az aszal másik oldalánál fent mi is az? Fehér, és kék, mely beleforog a zöldbe. Forog. Az ég kék, igen, a hagyományos kékítő, mely József Attila anya-versében is helyet kapott, tisztít... A sárga a fény, a teremtői termékenység és életszikrákat nélkülöző homokszemek sárgája egyszersmind. A zöld, amint fentebb már említettük, a természet jelenvalósága, de bizonyos esetekben olyan bánat interpretálására is segédeszköz, mely kivédhetetlen drámai történések kísérője.

A kehely a várakozás szikráit gyűjti magába a sodrattatások
ellenében. Csendek elegyét hordja ki és formálja kozmikus léptékű
jelmagyarázattá, úgy ahogy benned megokolt. Kör alakú pereme a visszahanyatlások
ellen nyújt menedéket, hiszen statikusan bizza rád a jelenlét esszencilatását, a párlatot, mely
megoltalmaz a létezési körforgás tehetetlenségi vonzataitól. A kenyér látványa azt sejtetei, hogy Isten
tenyerén bármikor elidőzhetünk. Boldog aki enni kér a búzamagokból őrölt liszt kenyérré szépült
valójából, és éjszaka is a Nap zarándoka és hírvivője.
Esett már szó a kékítőről. Kékítőt old az ember fia, mi mindannyian, a kehely és a kenyér vendégvárásának, ha eleget tettünk. Szívünkben az artézi kutak vize is borrá változik át, és másként látunk.
Kék metanoia száll föl, hogy az Isten értsen, ha megszólítom. Nélküle kőbe zárt sóhajtás bármely beszéd.
A kehely egyszersmind a szenvedés, a halált okozó méreg és a megigazulást, megdicsőülést segítő ital edénye, ám rejtett formában a kráter szó
egészen drámai minőségeit is jelenvalóvá
invitálja. Mintegy lelassult kataklizma, végtelenített
mozdulatlan mozdulat, csend folytonássággal
tárgyiasultan. Tűzhányó, alvó, ám bármikor szikrákat szórni képes,
felforrósodott, emberi léptékkel kibírhatatlan
hőfokú anyagát árvízszerű kíméletlenséggel
buzogtató, hömpölygető istentelen rontóerejű
végzetet beteljesítő hóhér. A kráter szó eredendően borkeverő
edényt is jelent. Jézus Nagycsütörtök napján, mint
örök igazodási misztérium, bort töltött kráterbe, a serleggé
nemesült edényt így mutatta fel tanítványai, a kiválasztott
tizenkét apostol jelölt előtt. Megidéződik a kupa szó is, mely szoros összefüggésben áll a kehellyel. Mindkettő beszédes tartalmat hordoz a magyar nyelvben. A kupa a fej szinonímája, a kehely pedig asszociációs lehetőséget ad a kegyhely kifejezés előtérbe hozására. A kupa, mint fej(koponya) a korona csakra jelölője. Igen, az ember tűz és víz egyszerre, jut
eszembe Andrej Tarkovszkij Nosztalgia című filmjének megrázó
jelenete, amelyben a mentális egyensúlyt kereső főhős égő gyertyát visz a vízben, hogy a tudat kifordulása
ebben a fonák helyzetben ontológiai
igazság hírvivőjeként láttassa a világ örökös
térdre roskadásának olyannyira domináns okát.
Bordy Margit festményén ez úgy van jelen,
mint a kegyelem általi jóvátétel. Csendélet.
A hangsúly az esztétikum minőségi bizonyságtételét
ajándékozza. Szelíden von bele minket, szemlélőket
is az örök történetbe, a titánok felett győzelmet aratott
harmónia uralmi szférájában
lakozunk, allegóriás, szimbolikus ügyelőnk
a görög mitológiából
ismert Apolló, hiszen
az idő minden kultúrrétege
egyszersmind jelenlét hordozó.
Bármennyire is pusztán átmenetileg
interpretálja Isten országának nyugalmát halandó jövevény, nevezetesen: talantumai gyarapításáért elhivatott
lényünket; az emberi megmutatkozás színhelyén.
Küldetés ez, keskeny út, szűk kapu, és majd a Mennyei Jeruzsálem
kútjánál oroszlán is egyszarvú is várakozik, és élő lesz a víz.


A tárgyak egyszerre vannak jelen a profán és a szakrális
erőterében. A látható kehely, mint tárgy egy csendélet képen, profán, ám a fénnyel való találkozás a fényhiányok takarója és a szín üzenete átvezet bennünket a szakralitás világába.
Önmagában is elbeszélő e tárgy, utal a szertartásokban betöltött szerepre. A keresztény kultúrkör szellemiségében jártas, a borral teletöltött kehelyre úgy tekint, mint Krisztus vérének befogadó hordozójára.
"Ez az én vérem kelyhe, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." Így jegyezték le
az evangéliumokban, és ez hangzik el a katolikus miséken. Bordy Margit képének súlypontja pedig a kenyér kőszerű ábrázolásában ténylegesül.
Maga a festmény, mint az alkotó munkálkodással valóra vált emberi kiemelés Rilke Kilencedik elégiáját juttatja eszünkbe, az elégia ide vonatkozó részletét arról, hogy ebben a látható, emocionálisan érzékelhető földi világban mi a szerepünk, vagy ha úgy tetszik, küldetésünk.
"Éppen ezért azt tárd ki elébe, mi nemzedékeken át alakulva kézügyünkbe esik,
a mienk, s ott él a szemünkben.
Mondd a dolgokat el. S Ő úgy áll meg elnémultan majd,
mint ahogy te álltál Rómában a kötelest nézvén
és
azt a fazekast ott messze, a nílusi parton.
Tárd ki elé: mily ártatlan, boldog, s a miénk egy
tárgy is,
és hogy a sírás is, panaszunk, tisztára válik, alak
lesz,
szolgai tárgy, vagy tárgyba hal át - és odaát, túl,
boldogan száll el, hegedűhang. - És ez a sok tárgy,
mind a múltból élve megérti, hogy Te dicséred
őket,
ők a mulandók, a legmúlóbbra: ránk a mentendőt
bízzák.
És akaratuk ez: a szívünkben - a láthatatlanban -
formáljuk őket át mibelénk - ó, végtelenül! -
akárkik volnánk is mi a végén.
S nem ezt akarod-é, Föld? azt, hogy Újraszüless
bennünk
immár láthatatlanul? - Nem álmod-e az, hogy
egyszer
láthatatlan légy? Ó Föld: nem látható már?!
Sürgető feladatod nem az átlényegülés-e?
Kedvesem, Föld, én ezt akarom. Ó, már hidd el,
nem kell több tavaszod, hogy megnyerj, egy csak,
már egy is elég, ettől is túlárad a vérem.
Névtelen elszánás köti régtől a létem Hozzád.
Néked volt mindig igazad, s a Te szent leleményed
még a halál is, a meghitt.
Lásd, élek még. És miből? A gyermekkor s a jövő
sem
lesz kevesebb... Szívemben árad a sok fakadó lét,
s felszökken özönnel."
(Szabó Ede fordítása)

Rilke költői aspektusát más szemszögből
nézhetjük egy kortárs alkotó versének segítségével.
Ebben a versben aposteriori benne rejlik a Kilencedik
elégia mondandójának előfeltételezése.

Kulin Borbála:
MÁSIK FOLYÓ
talán van valami
az Amazonas alatt négyezer méteter mélyen
sötét és hideg
kőzetek présébeneb kapaszkodik az óceán felé

talán maradt valami
óceán, ami felé ömlik lomhán
követi a madaraktól hangos
az élet pompájával teli felszín
nagy áramlását
mélyebb az óceánnál és a mélyek
úgy hisszük mindent elfelejtenek
hogy megfulladnak bennük a színek
és elsüllyednek bennük a szavak
nyögések sikolyok fülbe sóhajtott
vallomások mert hallgatagok
sötét hideg kőzetek présében kapaszkodnak
az élőkkel egy irányba

nem tudom
hová sodorjon ami ráér ami nem buja
ami nem színes aminek hangja sincs
ami szenvtelenebb és lassabb mint egy gleccser
mélyre menekült lassú sötét hideg áram akár
nagy szerelmek árnyéka ez a
halálnál is lassabb másik folyó

Nagy szerelmek árnyéka. Bordy Margit
képének bal oldalán két árnyék kúszik.
A halálnál is lassabb másik folyóra utalhat
a forgásban lévö alakzat
középütt az előtérben.
Néma eksztázis ez, csillapíthatatlan mozgási
kényszer, amely a szemünk láttára megtörténik.
Kezdetben volt az Ige, az Ige adott formákat, ám Bábel
kataklizmája óta a csend, ami többet mondhat, a formák, amik
többlettel gazdagítják a késztetést. Csendélet Bordy Margit alkotása.
Mindkettő, csend is és élet is, megvalósulás.


Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak.
Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!
Kedvenc versek

Egyelőre a lista üres. Bővíteni a listát az egyes versek olvasásakor lehet.
Mások kedvenc versei

2023-07-15 16:45 Kosztolányi M. szerint
2023-07-10 12:57 Genovéva ajánlása
2022-10-13 10:07 lilis
2022-05-13 09:03 lili
2021-11-05 08:42 lista
2020-11-27 16:47 Kedvenc verseim
2020-09-25 22:55 furim
2019-11-21 14:36 nélküled
2019-11-01 10:46 Francesco de Orellana
2019-10-28 10:21 Kosztolányi Mária
ÚJDONSÁGOK a dokkon

2023-12-02 07:15   Napló: Baltazar
2023-12-02 05:03   Új fórumbejegyzés: Vadas Tibor
2023-12-02 01:22       ÚJ bírálandokk-VERS: Tóth Gabriella Reménytelen
2023-12-01 13:12   új fórumbejegyzés: Kiss-Teleki Rita
2023-12-01 11:02   Napló: A fény nem publikus
2023-12-01 11:00   Napló: négysorosok
2023-12-01 10:40   Napló: A fény nem publikus
2023-12-01 07:21   Napló: Baltazar
2023-12-01 05:59   Napló: Baltazar
2023-11-30 22:58   Napló: A fény nem publikus