DOKK

Folytatódnak a Dokk estek, az eseményt a dokk.hu facebook lapján is hirdetjük.

 
2843 szerző 38776 verse
dokk.hu irodalmi kikötő :: alapítva 2000-ben
Bejelentkezés
KIEMELT AJÁNLATUNK


 
Új maradandokkok

Karaffa Gyula: Megjöttek...
Debreczeny GYörgy: névelírások
Albert Zsolt: Téli könyvek
Tóth János Janus: Születésnapodra
Tóth János Janus: űrsisak ispánokkal
Tóth János Janus: Májusi csend
Valyon László: Ballada a legszebbről
Kiss-Teleki Rita: így egész
Kiss-Teleki Rita: éppen
Gyurcsi - Zalán György: lejtős pálya
FRISS FÓRUMOK

Serfőző Attila 54 perce
Gyors & Gyilkos 15 órája
Szilasi Katalin 23 órája
Pataki Lili 1 napja
Karaffa Gyula 1 napja
Farkas György 2 napja
Bátai Tibor 3 napja
Gyurcsi - Zalán György 4 napja
Kiss-Teleki Rita 5 napja
Debreczeny GYörgy 5 napja
Albert Zsolt 6 napja
Cservinka Dávid 6 napja
Csurgay Kristóf 7 napja
Markovics Anita 7 napja
Filip Tamás 8 napja
Vasi Ferenc Zoltán 8 napja
Vadas Tibor 8 napja
Vezsenyi Ildikó 10 napja
Tóth János Janus 12 napja
Valyon László 13 napja
FRISS NAPLÓK

 Hetedíziglen 1 órája
Bátai Tibor 18 órája
A vádlottak padján 2 napja
hexameter2 2 napja
fiaiéi 2 napja
törmelék 2 napja
Minimal Planet 2 napja
ELKÉPZELHETŐ 3 napja
Jószándékú párbeszélgetés 3 napja
nélküled 3 napja
Vezsenyi Ildikó Naplója 3 napja
négysorosok 4 napja
PÁLÓCZI - SZABADVERSTAN 4 napja
Janus naplója 4 napja
az univerzum szélén 4 napja
BECENÉV LEFOGLALÁSA
VERSKERESő

Részlet a versből:
SZERZőKERESő

Szerző névrészletre:
FÓRUMKERESő

Szövegrészlet:
FOTÓK


NAPLÓK: Polgári perem peremtörténete
Legutóbbi olvasó: 2024-05-29 11:20 Összes olvasás: 4110

Korábbi hozzászólások:  
27. [tulajdonos]: Jog2024-02-21 08:15
A rágalmazás tényállása

A rágalmazás vétségének törvényi tényállását a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 226. § határozza meg.

Rágalmazás

§ (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

A rágalmazás elkövetési magatartása

A rágalmazás elkövetési magatartásai a becsület csorbításra alkalmas tény állítása, híresztelése, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata. Tény állatása alatt a tény verbális módon történő közlése értendő. Az elkövetési magatartás tényállásszerűségének feltétele az elkövető által állított tény becsületcsorbításra objektíve alkalmas volta, függetlenül annak valós vagy valótlan tartamától. A rágalmazás második lehetséges elkövetési magatartása a híresztelés, mely megvalósul a mások által tett tényállítás továbbadásával, továbbításával vagy közvetítésével, függetlenül attól, hogy a híresztelő a tényállítás valós vagy valótlan volta kérdésében állást foglalt-e.

A híresztelés olyan tényközlési forma, amelynél határozottan kifejezésre jut, hogy az nem a híresztelő saját tudomásán, hanem mások ismeretein, tapasztalatain alapszik. A rágalmazás ezen elkövetési magatartásának tipikus megvalósítási formája a más által tett tényállítások közösségi médiában történő megosztása, azonban az elkövető megvalósítja a híresztelést az újságban közölt cikk honlapon, vagy interneten történő ismételt megjelentetésével egyaránt. A bűncselkemény utolsó elkövetési magatartása a becsület csorbítására alkalmas tényre közvetlenül utaló kifejezés használata. Rágalmazás valósul meg, amennyiben az elkövető a valóság egy jellemző mozzanatát oly módon emeli ki, illetve továbbítja, melyből logikailag következtetni lehet az egész eseményre, történésre, jelenségre. Tényre utaló közvetlen kijelentésként értékelte, ekként rágalmazásnak minősítette a Legfelsőbb Bíróság a vádlott magánvádló italozó életmódjára vonatkozó megállapítását (BH 1994.7.356).

A rágalmazás „más előtt” történő elkövetésének jelentősége

A törvényi tényállása értelmében, a becsület csorbítására alkalmas tényközlés akkor minősül rágalmazásnak, ha azt „más előtt” fejtik ki. A „más előtt” fordulat azonban nem annak a fizikai helynek a megjelölésére szolgál, ahol a tényközlés címzettje tartózkodik, hanem arra, hogy a rágalmazás elkövetési magatartását olyan módon szükséges megvalósítani, hogy arról a passzív alanytól eltérő személy is értesülhessen. A rágalmazás tényállásszerű megvalósításának feltétele ugyanis, hogy a becsületcsorbításra alkalmas tényt elkövető a passzív alanyon kívüli harmadik személy előtt fejtse ki. A bűncselekmény megvalósításának nem szükséges feltétele, hogy az elkövető által közölt tény más, vagy mások tudomására jusson, ezért a tényállás megvalósítása szempontjából közömbös annak kérdése, hogy a másik személy a tényközlést meghallotta, vagy tudomására jutott-e.

Milyen büntetésre számíthat rágalmazás elkövetése esetén?

A rágalmazás alapesete egy évig terjedő szabadságvesztéssel, míg a minősített esete két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ez nem azt jelenti, hogy rágalmazás elkövetése esetén feltétlenül szabadságvesztést szabnak ki. A joggyakorlatban meglehetősen ritka, hogy a rágalmazás megállapításakor letöltendő szabadságvesztést (fogház vagy börtönbüntetést) szabjanak ki. Az elkövető a legtöbb esetben pénzbüntetésre, próbára bocsátásra vagy megrovásra számíthat. Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy valamennyi ügy egyedi, ezért minden körülményt alaposan meg kell vizsgálni ahhoz, hogy állást lehessen foglalni annak kérdésében, hogy rágalmazás esetén milyen büntetésre vagy intézkedésre lehet számítani.

A rágalmazás kisegítő tényállása a becsületsértés, ezért a rágalmazás és a becsületsértés elhatárolásához ezutóbbi bűncselekmény elemzése is szükséges.

Becsületsértés tényállása

A becsületsértés törvényi tényállását a Btk. 227. §-a tartalmazza.

Becsületsértés

§ (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.

A becsületsértés elkövetési magatartása

A Btk. a becsületsértés tényállásának három vagylagos elkövetési magatartását határozza meg. A becsületsértés megvalósítható:

becsület csorbítására alkalmas kifejezés használatával,
becsület csorbítására alkalmas egyéb cselekménnyel és
tettleges becsületsértéssel.

A becsületsértés első elkövetési magatartása a becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata. Tipikus formája a verbálisan megnyilatkozás, azonban ennek az elkövetési magatartásnak a körébe tartozik a megnyilvánulás írásban történő kifejtése egyaránt. A kifejezés a tényállítást és az értékítéletet ugyancsak magába foglalja. Amint azt korábban említettük, a rágalmazás tényállása megkívánja, hogy az elkövető a passzív alanytól eltérő harmadik személy előtt fejtse ki a becsület csorbításra alkalmas tényközlést. E követelménnyel szemben, a becsületsértés tényállásának (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő cselekmény – a rágalmazás tényállásában megfogalmazott „más előtt” kitétel hiányában – akkor is megvalósítja a bűncselekményt, amennyiben azt kizárólag a passzív alany előtt fejti ki az elkövető.
A becsületsértés azonban általában értékítélet kifejtésével valósul meg. Az értékítélet tartalmát tekintve, lehet kritika, bírálat, nézet, káromlás, trágár szidás, vagy akár megalázó tréfa egyaránt. A becsületsértés elkövetési magatartása azonban csak a becsület csorbítására objektíve alkalmas kifejezéseket öleli fel. Becsület csorbításra alkalmas megnyilvánulásnak minősül különösen a passzív alany testi vagy szellemi képességeire (nyomorék, idióta), testalkatára, jellemére (hazug, csaló) vagy negatív szokásaira vonatkozó (iszákos) kifejezés használata.

A becsületsértés második elkövetési magatartás a becsület csorbítására alkalmas egyéb cselekmény, melynek tartalmát egy negatív meghatározással lehet determinálni. Jelen elkövetési magatartás körébe kizárólag azok a cselekmények tartoznak, amelyek sem kifejezés használatának, sem pedig tettleges becsületsértésnek nem minősülnek. E fogalom köre a tapintatlanságot, neveletlenséget, gúnyolódást jelentő, megszégyenítő, megalázó, lealacsonyító jellegű cselekményekre terjed ki. Becsület csorbításra alkalmas egyéb cselekménynek minősül a testrészek mutogatása (feltéve, hogy a cselekmény nem szeméremsértő), testi hibával rendelkező személyek gúnyos utánozása, megvető arckifejezések, grimaszok használata, más irányába történő köpés, rúgás.

A becsületsértés utolsó elkövetési magatartása a tettleges becsületsértés. Megvalósításához más személy beleegyezése nélkül, e személy testére mért becsület csorbítására alkalmas fizikai ráhatás szükséges. Az elkövetési magatartást megvalósítja a passzív alany becsület csorbításra alkalmas megérintése, leköpése, leöntése, vagy más személynek sérülés okozására tipikusan nem alkalmas tárggyal (pl. tojással) történő megdobása egyaránt. A becsületsértés deliktumának nem tényállási eleme az elkövetés erőszakos volta, ez azonban nem zárja ki annak megvalósítási lehetőségét.

Milyen büntetésre számíthat becsületsértés elkövetése esetén?

A becsületsértés valamennyi elkövetési magatartás esetén egységesen egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A rágalmazáshoz hasonlóan ez a büntetési tétel nem azt jelenti, hogy becsületsértés elkövetése esetén biztosan szabadságvesztést (fogház vagy börtönbüntetést) szabnak ki. A becsületsértés miatti büntetőjogi felelősség megállapítása esetén legtöbb esetben pénzbüntetésre, próbára bocsátásra vagy megrovásra számíthat az elkövető.

26. [tulajdonos]: Háromak...2023-10-24 23:45
A Hármak ma sem nyugodtak! Ezzel a kijelentéssel éltek:

""""1956-OS KEGYELETSÉRTŐNK BUTASÁGI VERSENYRE INVITÁLJA BÁTAI TIBORT ÉS JÓMAGAM, DE AZT Ő MÁR MEGNYERTE.""""

Nos, itt egy megfogalmazás a kegyeletsértésre: BTK 228 § Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő.

KÍVÁNCSIAN VÁROM A MAGYARÁZATOT ERRE A KIJELENTÉSRE.

Ugyanis ez a kijelentés a becsületsértés fogalmát kimeríti, ami így szól:

aki mással szemben

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy

b) nagy nyilvánosság előtt

a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


Egy év szabadságvesztéssel büntetendő.

Erről a kijelentéséről is el kell számolnia a megfelelő helyen a Hármaknak.

25. [tulajdonos]: íme feleim2023-10-20 13:27
A Hármak ma sem nyugodhatnak. És ímé, már három embert is megvádol, igaz csak monogrammal, de egyértelműen felismerhetően!

Majd a bíróságon megmagyarázza... és a Dokk is, no meg a Hármak is...

24. [tulajdonos]: no ugye mögmondtam...2023-10-20 12:14
És lám, már meg is jött a "torokharapó" válasz a Tiszta víz II. naplóban leírtakra a Hármaktól. Ilyen szavakkal:

civil fecsej
káros elfajzás
kézműves termékbemutató
éktelen példa
elborzadhat
tévnaplók
káros elhajlás
rosszhiszemű célzatosság
félremagyarázás
irodalmiatlanság fürdeje
középszerű kismester
menőzni a naplókban
elborzadnak
tévedését
rossz iránymegadását
barett sapkában tűnik fel (az nem barett)
tilinkós álparaszt, amivé - erőszakoltan - stilizálni akarja/akarta magát
politizélés
műmájer hamisság

Nos, én meg le fogok csapni a tulajdonosi szerepkört félreértelmező résztulajodonosra, ha ilyesmiket ír, mert ez nem irodalmiság, erre más szórt használ a magyar ember!

23. [tulajdonos]: Ez vélemény lenne? 2023-10-16 11:26
Ez a lentebbi idézet vélemény lenne? NEM, HANEM SOMMÁS KIJELENTÉS! És mint ilyen, kimeríti a becsületsértés tényét:

""Kataffa Gyula megint hazudik.
Sunyi módon csűri-csavarja a "szert", hogy valami számára felemelő jöjjön ki a vitában,
nem véve észre, hogy egyre mélyebbre ássa magát.
Azt hazudja, hogy én azt mondom...
De én nem azt mondom...
nem úgy...
nem azt kell érteni alatta.""

22. [tulajdonos]: No komment...2023-10-13 23:33
A Hármak naplóban lévő képre kattintva ez jött elő:

Bugyireklám a Dokkon!!!!!!!


Screenshot-2023-10-13-at-23-31-21-20231012-081845-hosted-at-Img-BB
tumblr black pictures

21. [tulajdonos]: reklám a tulajdonostól...2023-10-12 10:33
Ha rákattintunk a Hármak napló képére, ezt a képet látjuk, bujtatott helyett nyílt reklámot... tehát ő is a "dollárbaloldal" pénzgyűjtő naplóját vezeti...

Screenshot-2023-10-12-at-10-29-36-GYALU-1-hosted-at-Img-BB

Épp ezért az Egyesületünk jó hírének csorbítása is a vádban van immár...

20. [tulajdonos]: Hármak2023-10-06 13:20
A Hármak készüljön egy újabb perre, ahol majd önmagát kell védenie... a sorozatos és folyamatos zaklatásról, becsületsértésről a terhelő dokumentumok letöltve...

Mert most már igazán elég volt!!!

19. [tulajdonos]: Úgy látom2023-08-30 07:54
Úgy látom, ez egy totális zagyvaság - egy a lényeg, hogy Karaffa sem verset, sem szabadverset, sem mesét, sem bármi egyebet nem tud írni. Karaffa totális antitalentum - valaki szerint immár csak"gyűlölettől csöpögő vers-torzszülötteket", irodalomtörténészi hősünk szerint pedig "nem verseket", álszabadverseket, azokat is "műnépmesei hamisláttatásba" csomagolva...

Na, ember legyen a talpán, aki ebből a nettó hülyeségből kihámoz valami használhatót...

Talán (ahogy látom-érzékelem) nem jött be a feljelentés, ezért e vehemens kirohanása PA-nak, aki most engem-velem személyeskedik olyan mértékben, ami nekem ad alapot őt feljelenteni.

Meg is teszem... hadd izguljon....

18. [tulajdonos]: ezt írtam2023-08-29 12:17
Ezt írtam a Hármaknak, mert nem merték megjeleníteni a bejegyzésemet, valószínűleg a benne lévő kérdés miatt...

"""""""Nyúl vagy mekfláj? Nem mered megjelentetni a kérdésemet? Vagy megijedtél a számodra hatalmas feladattól, hogy megmagyarázd az álszabadvers fogalmát?????""""""""


Hozzászólást csakis azonosított felhasználók írhatnak.
Kérjük, hogy jelentkezzen be az azonosításhoz!
Kedvenc versek

Egyelőre a lista üres. Bővíteni a listát az egyes versek olvasásakor lehet.
Mások kedvenc versei

2024-04-18 08:29 l
2024-01-06 21:31 Sokadik
2023-07-15 16:45 Kosztolányi M. szerint
2023-07-10 12:57 Genovéva ajánlása
2022-10-13 10:07 lilis
2022-05-13 09:03 lili
2021-11-05 08:42 lista
2020-11-27 16:47 Kedvenc verseim
2020-09-25 22:55 furim
2019-11-21 14:36 nélküled
ÚJDONSÁGOK a dokkon

2024-05-29 10:29   Új fórumbejegyzés: Serfőző Attila
2024-05-29 09:48       ÚJ bírálandokk-VERS: Bátai Tibor küszöbhatás
2024-05-29 09:37   Napló: Hetedíziglen
2024-05-28 20:53       ÚJ bírálandokk-VERS: Tóth János Janus névnap árnyékokkal
2024-05-28 19:29   új fórumbejegyzés: Új Gyors és Gyilkos
2024-05-28 17:23   Napló: Bátai Tibor
2024-05-28 12:24   Napló: Hetedíziglen
2024-05-28 11:50   új fórumbejegyzés: Szilasi Katalin
2024-05-28 11:50   új fórumbejegyzés: Szilasi Katalin
2024-05-28 07:50   új fórumbejegyzés: Pataki Lili