DOKK

 
2777 szerző 35314 verse
dokk.hu irodalmi kikötő :: alapítva 2000-ben
Bejelentkezés
KIEMELT AJÁNLATUNK

Imreh András
  Könnyû huzatban
Új maradandokkok

Bátai Tibor: kézenfekvő zárlat [2.0]
M. Karácsonyi Bea: Csontfény 2.
Szakállas Zsolt: DERENGÉS
Kosztolányi Mária: nem az üstökös... ( Jelenések könyve )
Vajdics Anikó: Vendégszöveg
Petz György: A krajcárosról
Oláh Imre: Fény
Czékmány Sándor: 81 sor
Hepp Béla: Lakat-lan
Szikora Erzsébet: Hatóidő
FRISS FÓRUMOK

(V) Varga Zoltán 33 perce
Magyar Éva 1 órája
Nagyító 2 órája
Mészáros László 6 órája
Fűri Mária 6 órája
Pálóczi Antal 7 órája
Karaffa Gyula 8 órája
Oláh Imre 10 órája
Zsuzsanna Grande 10 órája
Bakkné Szentesi Csilla 18 órája
Seres László 21 órája
Kiss Anna Mária 23 órája
Szikora Erzsébet 1 napja
Mórotz Krisztina 1 napja
Varga Alex Dominik 1 napja
Tóth Gabriella 1 napja
Szemere Brigitta 1 napja
Gyors & Gyilkos 2 napja
DOKK_FAQ 2 napja
Duma György 2 napja
FRISS NAPLÓK

 Baltazar 12 perce
Bátai Tibor 1 órája
PIMP 1 órája
mix 2 órája
eszterláncz 3 órája
weinberger 4 órája
költői kérdések 6 órája
Szerdánként, kávé helyett 8 órája
A SZERKESZTŐSÉGI FŐEMLŐS ... 10 órája
Apa levelei 20 órája
Más, és mégis ugyanaz 20 órája
fény 20 órája
fejlakók... 21 órája
JÓ ÉJT! 21 órája
MMA 1 napja
BECENÉV LEFOGLALÁSA
VERSKERESő

Részlet a versből:
SZERZőKERESő

Szerző névrészletre:
FÓRUMKERESő

Szövegrészlet:
FOTÓK


NAPLÓK: Volt egy pillanat
Legutóbbi olvasó: 2018-07-23 19:44 Összes olvasás: 17529

Korábbi hozzászólások:  
416. [tulajdonos]: A World Wide Web és a Fenevad2018-07-21 09:11
Rudolf Steiner, az Antropozófia Lényének lehozója a
Kozmoszból, és az Antropozófia megalapítója, 1921-ben adta át a
jövőből a Fenevad rendszerének aspektusát, miszerint teljes
technikai uralom internettel és műholdakkal, elme és
lélekrabszolgaság (ide tartoznak az Echelon technológiák is),
mely a 20. század folyamán épül ki. Erről ír Steiner kozmikus
beszámolója alapján Szergej O. Prokoffief az alábbi cikkében,
2003-ban.
SERGEJ O. PROKOFIEFF
Az Internet és a HDD jellemzői (A tömörített összkiadás)
„A természet alatti világot, mint olyat kell megértenünk."
Rudolf Steiner, 1925 március
A Rudolf-Steiner-Verlag esedékes tájékoztatója digitalizált formában hirdeti
a Rudolf-Steiner-összkiadás mind a 350 kötetét. Szergej Prokofieff azt
ajánlja, vegyük fontolóra az itt következő fejtegetéseit arról, hogyan
értékelhetjük helyesen a következményeket és mindenekelőtt hogyan
találhatjuk meg az utat a történtek szellemi értelemben vett
kiegyenlítéséhez, ahogyan ezt Rudolf Steiner írja le „A természetalatti világ
természete" című írásában?
Az Internet mivoltát ezoterikus oldalról Rudolf Steiner 1921.
május 13.-án Dornachban tartott előadása alapján érthetjük meg a
legjobban, ahol leírja, hogyan hozza fokozatosan létre a mai
absztrakt intellektus fejlődése a természet egyfajta új birodalmát, ami
voltaképpen „automataként" tud működni csupán, és önmagában
véve csak „árnykép-jellegű", csak az ásványvilágot lehet vele, mint
olyat, megérteni, az élővilágot pedig soha -, nem is szólva a
lélekvilágról és a szellemi világról. Ez a kísérteties természeti világ az
ásvány- és a növényvilág között fog kialakulni és a 7-8. évezred között
elevenedik meg, miután a Hold újra egyesült majd a Földdel.
A pókháló-imagináció
A világ mai helyzetét tekintve megdöbbentő, hogy Rudolf Steiner ezt
a szellemi világot milyen találóan írta le: „A Földből pedig olyan
lények szörnyű fajzata sarjad ki majd, akikre az jellemző, hogy az
ásvány- és a növényvilág között élnek és igen terjedelmes és
intenzív, de automatikus értelemmel rendelkeznek. Ez a Földön
egykor elterjedő mozgás szörnyű, roppant okos, de szerves állapot
tekintetében még a növényi létformát sem elért, borzalmas,
egymásba gubancolódó pókok hálójával, szövedékével vonja be majd
a Földet, akik látható mozgásukkal utánozzák ugyan mindazt, amit
az emberek agyainak ki árnyszerű intellektusukkal, de amit egy új
imagináció, vagy általában véve a szellemtudomány nem
ösztönözhet. Mindaz, amit efféle irreális gondolatokkal gondolnak el
az emberek, valószerűvé válik. Ásványi-növényi, nagyon értelmes,
de hihetetlenül rossz-indulatú, összegubancolódott pókok hálózzák
be majd a Földet […]. Az embernek pedig […] egyesítnie kell majd
vele mivoltát." Az ilyen pók-szerű állatok azután ki fejezetten
ahrimani jellegűek lesznek.
Ha a szellemi kutató látnoki szavait ma, a számítógép és az Internet
egész világot behálózó kapcsolatrendszere korában olvassuk,
megdöbbentő lehet, jövendölése milyen hamar elkezdett
megvalósulni a Földön. Olyan ez, mintha Rudolf Steiner a küszöbön
túlról meglátta volna szellemi szemével a mai Internetet és pontosan
le is írta volna, miközben arra inti az embereket, hogy a nem túl
távoli jövőben, a Hold és a Föld újbóli egyesülésével ez az egész
Internet-számítógép-szövedék hirtelen meg is elevenedik majd, az
embernek pedig „egyesítenie kell vele mivoltát".
Figyelembe véve, hogy ma már mennyi - elsősorban fiatal -
embernek lett szó szerint szenvedélye a számítógép és idejük javát a
képernyő előtt töltik, anélkül, hogy erejük lenne megválni tőle,
elképzelhetjük, hogy milyen végtelenül függenek majd szövevényes
világától, ha az egész szövedék meg fog elevenedni a jövőben. Alig
lesz majd esélye rá az embernek, hogy megváljon tőle. Megfelelő
képet nyújt az emberiség jövőjéről az ijesztő látvány, amikor egy
nagy és sóvár pók hálójából magát hiába kiszabadítani próbáló
rovart látunk. Az embereket pedig majd egy egészen különleges
feladat lesz a fehér mágia eszközeivel megszabadítani az ezekkel a
lényekkel való kapcsolataiktól.
Szándékos ügy
Említett előadásában Rudolf Steiner arra is rámutat, hogy vannak
bizonyos, ezt az emberiséget fenyegető veszélyt jól ismerő és
szándékosan titokban tartva elősegíteni kívánó okkult körök az
emberek között. „Hiszen vannak az emberek között a földi
emberiség összekuszálttá válásának éppenséggel tudatos
szövetségesei is."
Ha komolyan vesszük, amit Rudolf Steiner mond, nem lehet
kétséges, hogy a most leírt titkot ismerő és az emberiséget mégis a
végzetes irányba taszítani kívánó körök meg is találták és titkos
kódként el is terjesztették már az Internethez, mint a jelzett jövő
eléréséhez illő alkalmatosság számára megfelelő nevet: www - world
wide web (világméretű pókháló).
Véleményem szerint ezek az okkult körök a Nyugat angol nyelvet
beszélő titkos testvérközösségeihez tartoznak, amelyekről, valamint
okkult-politikai szándékaikról Rudolf Steiner az első világháború
idején annyi felvilágosítással szolgált, ami azonban nem azt jelenti,
hogy akik az Internetnek ezt a nevet adták, maguk is ezekhez a
körökhöz tartoznak, az illetők többnyire csak erre a célra felhasznált,
a dologról vajmi keveset tudó külső figurák. Kérdés, hogy nem
ugyanebből a forrásból való-e vajon néhány más elnevezés is a
világban, például Németországban a „Sorát" nevű hotellánc,
(közülük Berlin központjában van a legnagyobb), vagy a szerte
földön elterjedt műholdvevő-antennák tányérja közepén a nagy,
vörös betűs „SatAn" felirat, a legújabb számítógéprendszereken
egyre gyakrabban található démoni képek és szavak, például egy
vörös sárkányfej a „Mozilla" nevű Internet-letöltőn és még sok más
is.
Az idézett előadás végén Rudolf Steiner még azt is mondja, mintha
előre látná néhány antropozófusnak a ténnyel szemben felhozott
későbbi ellenvetését, hogy „az emberek szeretnének szemet hunyni
az ilyen dolgok fölött, mondván, hogy azok mégsem ezt jelentik. A
jelek azonban mindenképpen itt vannak, az embereknek pedig meg
kell a jeleket érteni." A világosan felismerendő, elsősorban az
antropozófusok számára okvetlenül megértendő jelek közé tartozik a
következő is.
A Fenevad száma
A Kabbala okkult tanítása szerint minden
héber betűhöz egy-egy neki megfelelő
szám tartozik. Ezt Rudolf Steiner az
Apokalipszis-ciklus 11. előadásában,
1908. június 28-án adta részletesen elő,
ahol a Nap- démon, Sorát nevének
megfejtéséről volt szó. Ott mutatott rá,
hogy a W-betűnek (a héber waw-nak) a 6-
os felel meg a számvilágban. Kiderül
belőle, hogy okkult nyelven a „www" 666-ot jelent és annak a
Fenevadnak a neve a szakadékból, akiről titokzatosan azt mondja a
Jelenések Könyve, hogy „Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van,
számlálja meg a Fenevad számát, mert egy embernek a száma és
annak száma hatszázhatvan-hat." Az „egy embernek a számára"
történő utalás itt azt jelenti, hogy az emberi tulajdonságok nélküli
Fenevad egy olyasvalami, ami magától az embertől ered, és amit az
emberiség elleni támadásra használnak majd fel. Véleményem
szerint ide tartozik ma az Internet és általában minden mesterséges
intelligenciával kapcsolatos dolog is.
Ebből következik, hogy az említett okkult körök szándékai nem csak
arra vonatkoznak, hogy befogják egy szellemi hálóba az emberiséget,
hanem végső soron az egész vállalkozást is Sorát szolgálatába
szeretnék állítani. De mivel ő az emberek között elsősorban az énprincípium
ellenfele, amikor majd a megelevenedő mesterséges
intelligencia hálójába kerülnek az emberek, fokozatosan el kell
énjeiket veszteniük.
A természetalatti világhoz való kötöttség
A következőkből világosan belátható, hogy az egész digitális ipar
éppen erre tart ma. A komputerek olyan csipeken alapulnak,
amelyek elsősorban elektromosságot használnak az információk
hordozására, illetve tárolására. De megvan már a csipek következő
fokozata is, ahol már nemcsak elektromosságot, hanem fényt is
használnak az információtárolásra. Ezáltal egy azonos méretű csipbe
az eddigi információk ezerszerese fér el. Ez azonban még nem az ez
irányú fejlődés csúcsa, mert egyes nagy nyugati cégek már most is
kísérleteznek vele, hogy a csipek már ne fényt, hanem mikrobiológiai
elemeket használjanak az információk tárolására majd a jövőben. Az
ilyen új „biocsipekben" a „fénycsipeknél" ezerszer több információ
fér el majd. Ráadásul, mivel a biocsipeket eleve elektromosság hatja
már át, szorosan a természetalatti világhoz kötöttek. így a Földet
körülvevő és később majd meg is elevenedő pókhálón keresztül az
egész fejlődés félreérthetetlenül Rudolf Steiner előbb leírt
imaginációja felé tart.
Elektronikus úton tömörítve
Valami hasonló történik - bár más formában - a CD-vel, a DVD-vel ,
vagy a külső tárolószerkezettel (a HDD-vel, a Hard Disk Drive-vel).
Hogy megértsük, voltaképpen miről is van szó, tekintetbe kell
vennünk, hogy amikor korábban a Michael irányítása alatt álló
kozmikus intelligencia leérkezett ide a Napról a Földre és emberi
intelligencia lett belőle, hatalmas összezsugorodó, beszűkülő
folyamaton ment keresztül és amennyiben Ahriman nem ragadja
meg az emberben, csak az illető halála után, éterteste kiterjedésekor,
vagyis az összezsugorodással ellentétes folyamat során szabadul fel
„természetes úton" a kozmoszban. Egy ilyen kitágulás a földi élet
folyamán a szellemi világokba, a kozmoszba csak úgy érhető el, ha
az ember az eleven gondolkodás kifejlesztéséből kiinduló modern
szellemi iskolázás útjára lép, ez szavatolja csak számára az új,
tudatos kapcsolatot a kozmosszal és ott Michaellel is.
1998 (3 x 666) óta viszont elsősorban a Soratnak szolgáló ahrimani
hatalmak tevékenyek. Ahriman ugyanis az általa többek között a
gondolatvilág digitalizálásával létrehozott mesterséges
intelligenciával szeretné áthatni a Michael-féle intelligenciát és erre a
természetalatti erőket használja fel. Az ő számára ez egyike azoknak
az utaknak, amelyen hatalmába tudja keríteni a földivé lett
intelligenciát, ami eredetileg még az emberek gondolatainak a
nyomtatás művészete útján való rögzítésével történt és most
digitalizálásukkal folytatódik. „Mert mi a célja Ahriman-nak a
nyomtatás művészetével Michael ellenében? Az intelligenciát akarja
elhódítani, amit ma mindenütt, de különösen ott láthatnak
kibontakozni, ahol a legkedvezőbbek hozzá a körülmények." Ma
pedig Ahriman elsősorban a számítógépek világában és a digitális
iparban találja meg a számára legkedvezőbb körülményeket.
Az antropozófia tartalma
Itt szinte kézzelfogható az antropozófia tartalmának ahrimani
„tömörítése". Ma majdnem 350 kötet terjedelmű az Összkiadás, a
közönséges CD-ROM-ra történő digitális felvételnél még több
mágneslemezre van szükség. A legújabb DVD-technikával azonban
mind a 350 kötetet két-három mágneslemezre lehet tömöríteni, egy
HDD-felvételen pedig az összes köteten kívül elegendő hely marad
még a művészeti hagyatéknak is. Már ha csak egy kis érzékünk is
van a dolog szellemi oldala iránt, elgondolkodva rajta szinte fizikai
fájdalmat érezhetünk.
A szellemi tartalomnak ezt a hihetetlen rögzítését és tömörítését a
CD-, DVD- és elektronikus számítógépipar ugyanakkor úgy éri el - a
nyomtatás művészetével ellentétben, amely a feltalálásával eredetileg
összefüggő mechanikus folyamatok módja miatt bizonyos fokig
mégis kapcsolatban van a természettel, még ha ahrimani jellegű is -,
hogy még mélyebbre vonja be a természetalatti világba, ahol
azonban rendkívüli ereje van az ahrimani hatalmaknak és
nemsokára még a jelenleginél is sokkal nagyobb technikai „csodákat"
hoznak vele létre majd.
Amellett nem táplálhatunk hiú reményeket, hogy ugyanúgy
„megnemesíthetjük" majd az Internetet, vagy a CD/DVD-t, ahogyan
azt Rudolf Steiner jelzi a nyomtatás esetében, mert a természetalatti
világban sokkal nagyobb akadályok vannak. Az egyik ok, ami miatt
a nyomtatás művészetének Rudolf Steiner szerinti megnemesítésére
szolgáló legfontosabb feltételnek ebben az esetben sokkal nehezebb
eleget tennünk az, hogy „A nyomtatás művészetét a Michaelita
bölcsességben élő szent hangulattal kell nemesebbé tennünk!" Az
Internet, a DVD, vagy a HDD viszont mindent a pusztán csak
absztrakt információ szintjére visz le és ráadásul még teljesen ízekre
is szedi - azonnal a Typhon által feldarabolt Ozírisz jut eszünkbe -
„A kettes szám rögeszméje"
Ha az elektronikus számítógépet ez előtt a háttér előtt, vagyis az
információk feldolgozásának és tárolásának módját tekintve nézzük,
azt találjuk, hogy minden a későbbi ismétlésekkel és különféle
kombinációkkal pusztán mennyiségi értelemben végtelenségig
sokszorozható dualitásra épül benne. Rudolf Steiner ezt az
elektronikus számítógépeknek ma világszerte alapját képező
alapelvet nevezi „a kettes szám rögeszméjének". (A Háttérhatalom,
Echelon, a Sátán rendszere mindig a KETTES-re épül, a dualitásra. a
szerk!) Vele van közvetlen kapcsolatban az emberiség fejlődése
folyamán korunkban Michaelnek mindig a „hármas" számhoz
fűződő impulzusa ellen legerősebben harcoló erő is. „A kettes szám
rögeszméje valóban behúzódott az emberiség fejlődésébe, hátrálásra
késztetve a hármasság valóságát" Rudolf Steiner azután a
továbbiakban leírja, hogy amit Michael inspirál, mindig minden
hármasán tagolt -, a társadalmi élet, a szobor, az alapkő-meditáció és
még sok minden más is.
Egészen különleges feladata van itt az Antropozófiai Társaságnak és
mindenekelőtt a Főiskolának - tudatosan kell szembesítenie az
elsősorban az elektronikus számítógéppel világszerte elterjedő
kettősség ahrimani princípiumát a jövő szellemi kultúrájának
legfontosabb építőelemével, a hármasság michaelita princípiumával
és meg is kell valósítania az emberi élet és cselekvés minden
területén.
Ahriman inkarnációja
Rudolf Steiner még azt is elmondja ebben az előadásban a
kettősségről, hogy „mindaz, ami [a kettes szám] rögeszméjében
működik, alapjában véve olyan ahrimani hatások eredménye, ami
egykor az ő inkarnációjában összpontosul majd, erről már volt szó.
„Ebből következik, hogy ma az egész komputer-ipar és az Internet a
leghatékonyabb eszköze Ahriman küszöbön álló inkarnációja
előkészítésének, illetve annak, hogy a számára legkedvezőbb
körülmények között élhesse majd meg. Mert az ahrimani
póklényeknek az Internet folytán a Föld körül kialakuló hálózata
már eleve közvetlen rokonságban lesz a fizikai testben megjelenő
Ahrimannal, különösen hatékonyan fogja szolgálni és működése
számára kimondottan kedvező lehetőségeket kínál majd.
Rudolf Steinert, az antropozófiát, a Waldorf-iskolákat és más
antropozófus intézményeket és megmozdulásokat már ma is a
legközönségesebb és legotrombább támadások érik. Ez az egész
világra kiterjedő tevékenység a korábbi, nyomtatásban terjesztett
tevékenységgel össze sem vethető és a közeljövőben, elsősorban az
Összkiadás Interneten és DVD-n való megjelenése következtében
még kétségkívül sokkal erősebb is lesz majd, hiszen az Összkiadás
minden vélhető „támadáspontja" minden fáradozás nélkül,
közvetlenül és gyorsan hozzáférhető lesz ezután.
A komputer használata
Az elmondottak azonban nem azt jelentik, hogy ne használjuk a
komputert vagy az Internetet. Hozzátartoznak a civilizációnkhoz,
egyúttal az emberiséget ma érő és a jövőben még sokkal jobban
érintő, legerősebb ahrimani kísértésekhez is. Mégis az a döntő - mint
sok más, hasonló problémánál is, ami elé ma állítja az embereket a
civilizáció -, hogy az ember az ura a komputernek és az Internetnek,
vagy azok őneki? Ez utóbbi annál könnyebben megy, mert az
emberek hajlanak rá, hogy ne vegyék komolyan, amit Rudolf Steiner
mondott, vagy akár ne is törődjenek vele és ennek következtében
már észre sem veszik, hogy itt voltaképpen mit is csinálnak. Ha
ugyanis függetlenek akarnak maradni a komputerek világától,
pontosan és tárgyilagosan meg kell különböztetniük, hogy
munkájukhoz mire van tisztán és csak technikai segítségképpen
szükségük és hol lépik át azt a határt, amin túl - eleinte észrevétlenül
- Ahriman csábítása kezd már lábra kapni. Ez utóbbi esetben
fokozatosan egy idegen cél eszköze lesznek anélkül, hogy eleinte
tudnának róla és úgy, hogy maguk is egyre jobban
„belecsusszannak" a természetalatti világba.
Olvasás asztrális megvilágításban
Rudolf Steiner az 1924. január 3.-án tartott előadásában sorolta fel
korunk legfontosabb Michael-ellenes impulzusait: mindaz, ami az
örökléssel jár együtt, a nacionalizmus minden formája, a puszta
szavakban való gondolkodás és végül az, ahogyan írunk. Különösen
ez utóbbi akadályozhatja meg, hogy fel tudjunk emelkedni oda,
hogy asztrális megvilágításban olvassunk és így Michael közelébe
kerülhessünk. Ezért említi meg itt Rudolf Steiner, hogy bizonyos
rózsakeresztes iskolák hatókörében 14-15 éves koruk után tanították
csak meg a gyermekeket írni, hogy ne tegyék tönkre vele magasabb
szellemi képességeiket. Ugyanez okból tanítják a Waldorf-iskolákban
is előbb lefesteni a betűket és csak azután írni. A nyomtatás
művészetét és Michael-ellenes törekvését közvetlenül Ahriman
Michael ellen ható, földalatti „ellenlábas-iskolája" inspirálja: „Bár egy
szellemi erőt kell látnunk a nyomtatás művészetében, de egy olyan
szellemi erőt, amelyet éppen Ahriman állított szembe Michaellel.
Nagyon hamar észrevesszük majd, hogy a nyomtatás művészetének
ebben a modern, digitalizált formájában egy ahrimanizáló törekvés
folytatódik, sőt, bizonyos tetőpontjára is ér, hogy a célját még
nagyobb hatásfokkal érhesse el, vagyis hogy az emberről leválassza
az asztrális megvilágításban való olvasás képességét és így ne
találkozhasson Michaellel a szellemi világban.
Az újfajta imaginációk
Abból, ahogyan Rudolf Steiner a kozmikus intelligencia mibenlétét
írja le, kiderül, hogy az Internet nem csak Michael szellemi világbeli
körzetének sarkos ellentéte, hanem még ahrimani ellenképe is: „Az
intelligencia a magasabb hierarchiák magatartásának kölcsönösen
irányadó szabálya. A kozmikus intelligencia az, amit ők tesznek,
ahogyan viselkednek, amilyenek egymással." Az Internet ma
fokozott mértékben kívánja meg az ehhez hasonló együttműködést,
de most itt, a Földön, az emberek között. Tisztán ahrimani formában
próbál úgy megszőni egy világméretű, egymással lehetőleg minél
több embert összekötő hálót, hogy egyre jobban elvágja vele őket a
kozmosztól, a hierarchiáktól és ahhoz láncolja oda, amit Ahriman
pókhálójának írtunk le az előbb.
A Michael-féle intelligencia azért jött le a szellemi világból a Földre,
hogy lehetővé tegye az embereknek megismerés közben a
szabadságot. A bevezetőben említett komputerkórság viszont éppen
az ellenkező irányba visz.
Annak következtében, hogy egyre jobban elválasztják az embert az
igazi szellemi világtól, „egyre árny-képszerűbb lesz az emberi
intelligencia is." Mindenekelőtt a komputerek világszerte történő
bevezetése gyorsítja fel módfelett a folyamatot, amit ha ki akarunk
egyenlíteni, „árnykép-szerű mai fogalmainkba és képzeteinkbe fel
kell vennünk a szellemtudomány újfajta imaginációit". Ennek
azonban éppen az ellenkezője történik, amikor a tartalmát egy DVDre
vagy HDD-re zsúfoljuk össze. A világhálóban az antropozófia
eleven imaginációit pusztán intellektuális „információkként" mintegy
okkult fogságba zárjuk.
A „Klasse-szövegek" rendkívüli voltáról
Ezért lehet a HDD-n különösen tragikus élmény a „Klasse", valamint
Rudolf Steiner szertartásainak és ezoterikus óráinak szövege is.
Hiszen Rudolf Steiner éppen ebben a vonatkozásban emeli
különösen ki a „Klasse" és más szellemtudományos előadásainak
anyaga között meglévő különbséget. Utóbbiakat gondolatok és
fogalmak formájában adta át hallgatóinak, így már eleve mintegy
védőburokban jelennek meg és ezért járult hozzá a Karácsonyi
Gyűlés után, hogy általában nyomtatásban is megjelenhessenek. De a
„Klasse" anyagával egészen más a helyzet. Egy közvetlenül magától
Michaeltől (a Michaelita iskolától) eredő és így az imaginációt eredeti
formájában megtartó, emiatt pedig egy vele való teljesen más
foglalkozásmódot igénylő szubsztancia.
Rudolf Steiner a következőképpen mutatott rá a „Klasse"
tartalmának erre az alapvető tulajdonságára: „Általában úgy kell
ennek majd lennie, hogy a szellemi világot előbb gondolatok
formájában ismerje meg az ember. így foglalkoznak a
szellemtudománnyal az Általános Antropozófiai Társaságban. De
olyanok is lesznek majd, akik a szellemi világok gondolatokkal
kifejezett formáitól a közvetlenül a szellemi világoktól kölcsönzött
kifejezésmódokhoz emelkedő leírásokban is osztozni szeretnének.
[…] Nekik szól majd az a három 'osztály' az 'iskolában', ahol a
munka fokozatosan emelkedve jut el majd az ezoterika egyre
magasabb fokozatára. Az 'iskola' a szellemi világnak gondolatok
formájában már nem feltárható területére vezeti fel a résztvevőket,
akiknek ott majd imaginációk, inspirációk és intuíciók számára kell
kifejezőeszközöket találnia." Eszerint a „Klasse" anyagával való
foglalkozásnak alapvetően különböznie kell a Rudolf Steiner
„közönséges" előadásaival való foglalkozástól. Ezért követelt oly
szigorúan egészen más magatartást a „Klasse"-anyag iránt még
azután is, hogy előadásainak kiadását engedélyezte.
Veszélyek és feladatok
Rudolf Steiner egy magánbeszélgetés során rámutatott egyszer az
antropozófiát a jövőben fenyegető legnagyobb veszélyre, a fokozódó
intellektualizálódásra, ami Ahrimannak, a halál Urának szolgáltatja
ki. Összes műveinek Internet- és HDD-kiadása azzal a fokozott
veszéllyel jár, hogy még jobban támogatja az antropozófia
intellektualizálódását és szétforgácsolódását.
Most fokozottan szembe kell állítanunk ezekkel az eseményekkel a
tudatos és megfeszített ezoterikus munkát a Szellemtudomány
Szabad Főiskoláján belül, valamint Rudolf Steiner szövegeit
gondosabban és minden intellektualizálódást elkerülve kell
tanulmányoznunk. Összes tanítványától ő is azt várta el, hogy
műveivel ne az absztrakt és egyre árnyékszerűbbé váló
intellektussal, hanem egy „Michaelita értelemben már gondolkodni
kezdő szívvel" foglalkozzon, mert akkor emelkedhet fel vele igazi
imaginációkhoz.
Csak így jöhet létre az emberben egy olyan hely, ahol megvédik
majd Sorattól és az őt szolgáló ahrimani hatalmaktól az antropozófia
bölcsességének színe-javát, hogy tovább élhessen az emberiségben.
Az Antropozófiai Társaság minden csoportjának elsődleges feladata
lehet, hogy így gondoskodjon az antropozófiáról.
(A Das Goetheanum 2004/44. számának Közlönyéből
[Nachrichtenblatt])
magyar nyelvre átültette: Göröntsér Márton

415. [tulajdonos]: haláli2018-07-19 08:19
" El kell húzni a francba az író közeléből, ha nem akarsz a valóságává válni."

414. [tulajdonos]: önálló vélemény2018-07-18 11:37
"nem akartam elriasztani Önt, szívesen olvasom és véleményezem a költeményeit a jövőben is. A szerkesztőség egymástól független, önálló gondolkodású és ízlésvilágú szerkesztőből áll, mindenki a saját döntéséért felel, az összesített vélemények döntik el, marad-e a vers vagy sem. Az enyém is csak egy vélemény, ha nekik tetszik, akkor elfogadom a véleményüket, hiszen bízok az értékítéletükben. "

Írta egy szerkesztő, egy helyen.

Ha nekik nem tetszik, akkor nekem se tetszik, mert elfogadom a véleményüket, hiszen, bízok az értékítéletükben. - Teszem én hozzá fordítva.

"Nyilván én tévedek, meg az a három szerkesztő, aki a meóm nyomán szintén múlásra szavazott."

Írta egy másik, régebben, egy másik helyen.

Ha a szerkik "főleg" egymás nyomában járnak, akkor ugye, nem lehetnek egymástól független,

önálló gondolkodású és ízlésvilágú szerkesztők.

Nyilvánvaló az ellentmondás.

Vagy nem jól látom?
413. [tulajdonos]: vannak2018-07-17 14:57
Vannak akik úgy vesznek el inspirációt, ötletet, gondolatot, hogy nem jelölnek meg forrást, s nem adnak cserét, még egy lájkot sem, érte. Max. a számlálók mutatják merre járnak. Vagy ez a "közös", mint a kommunizmusban? Verskommuna? Versműhely? Tisztelet a kivételnek!

412. [tulajdonos]: úgy látom2018-07-17 14:47
A Három érzés "performanszom" úgy látom törölve lett. Beteljesítette küldetését.


411. [tulajdonos]: tojásdad2018-07-14 10:50
Szóval, nem ment a tegnap délutáni alvás, mint ahogy ígértem, vagy nem nagyon, felkeltem hát, hogy végezzek valamit, ittam egy fél nesscoffeet, bárcsak ne tettem volna. Néztem az olajkatasztrófa-filmet, nem voltam álmos. Egyszer-csak öblös hangú kutyaugatást hallok az ablakom alatt. Reméltem az utcáról jön, de kimentem megnézni. Hát, ahogy megyek előre a járdán, s kiáltozom, hogy mésszel, mésszel, előugrik az előkertből, nem mondom hogy virágoskertből, mert nem az, egy akkora méretű barna vizslaszerű kutya mint én. Nagyon megijedhetett tőlem szegény, mert előttem elszaladva, nagy ívben kikerülve, a málnáson keresztül, hátul, a nyitott kapukon, elhagyta a belsőkertet, s reméltem, hogy a portát is. Rájöttem, hova tűnhetett el a jókora nyitott száraz eledel a nyári-konyha előtti asztalról, úgy, hogy a zacskója sem került elő.
Behúztam a kapukat, égve hagytam a villanyokat. Mire végeztem, a porta lakói közül kettő is előkerült. Morzsika és Folti cica . A többiek elbújtak valahol. A tyúkocska, persze a gangon, a szekrénytetején, nem zavartatta magát, pedig egyszer majdnem otthagyta a csőrét a korábbi kutyalátogatások alkalmával. Két hétig kucorgott a bozótban, míg a szomjóság és az éhség elővetette. Járni nem nagyon tudott, mert elmerevedtek a behajlított lábai, de megúszta. Azóta nagy becsben van, mint egyetlen túlélő. Ő is ír minden nap egy tojásdad verset, s magasra ágyaz éjszakára.

410. [tulajdonos]: ütköztetés2018-07-13 17:45
A Motivációs skála

1.
A kötelesség --- a legmagasabb
Személyes meggyőződés
Személyes nyereség
Pénz --- a legalacsonyabb (L.R.H.)
2.
"Miért szolgálná szeretetből végrehajtott cselekedetem kevésbé az általános jólétet, mint ha csak azért hajtom végre, mert kötelességemnek érzem az általános jólét szolgálatát? A puszta kötelesség fogalma kizárja a szabadságot, mert nem ismeri el az individuális elemet."
Rudolf Steiner

409. [tulajdonos]: stílus2018-07-13 17:25
"Minden stílus hiba, de nem minden hiba, stílus." Ezt olvastam tegnap. Sajnos, nem emlékszem hol.

408. [tulajdonos]: Művelet2018-07-13 15:30
Szurkálom a valóság felszínét, hátha egy óvatlan pillanatban tovább szalad a tűm. Elevenbe téved.

Szurkálom a valóság felszínét, hátha egy óvatlan pillanatban a tűm, valami szilárdba akad.

Kitapinthatóba, megfoghatóba..

De semmi. Egyre ködösebb és képlékenyebb a világ. Mondhatni,
határait vesztett.

Eznapi első étkezésem, három deci, sűrű fekete-szeder-turmix mézzel.

Már a felénél járok, s még nem lettem kicsit sem anaten.*

Enapi új szavam: anaten = analitical attenuation analítikus gyengülés

Azóta már ettem sajtos tésztát is keveset.
Egyre romlik a helyzet. Az idővel is elveszítettem a kapcsolatot.
Nélkülem telik.
Múlik.
Alszom picit, átadom magam az öntudatlanságnak.
Most fél 4.
Megérintem az időt egy pillanatra, majd elveszítem.

407. [tulajdonos]: jav.[tulajdonos]: Gondolatok reggeli előzz2018-07-13 10:09
tt

Ahogy észrevettem a hibát, rögtön lett szomatikám! :-))

A napló folytatása
A napló jelszava:
Tartalom:
Add meg a biztonsági kódot: 229t  


Olvasói megjegyzés
Feladó:Tartalom:
Add meg a biztonsági kódot: l7qc  


Kedvenc versek

Egyelőre a lista üres. Bővíteni a listát az egyes versek olvasásakor lehet.
Mások kedvenc versei

2018-07-18 12:25 Vajdics Anikó
2018-07-17 09:48 Bakkné Szentesi Csilla
2018-07-14 09:06 Vezsenyi Ildikó
2018-07-09 15:39 Vajdics Amikó
2018-06-08 17:41 Metz Olga Sára
2018-05-29 16:37 Francesco de Orellana
2018-05-26 21:06 Szokolay Z.
2018-05-14 11:04 Pataki Lili
2018-05-03 14:16 P. SZ.
2018-04-28 01:12 Iványi Mónika
ÚJDONSÁGOK a dokkon

2018-07-23 19:36   Napló: Baltazar
2018-07-23 19:16   új fórumbejegyzés: (V) Varga Zoltán
2018-07-23 19:15   új fórumbejegyzés: (V) Varga Zoltán
2018-07-23 18:39   Napló: Bátai Tibor
2018-07-23 18:39       ÚJ bírálandokk-VERS: Magyar Éva Nics irgalom
2018-07-23 18:37   Napló: Bátai Tibor
2018-07-23 18:04   Napló: PIMP
2018-07-23 17:53   Napló: Bátai Tibor
2018-07-23 17:38   Napló: Bátai Tibor
2018-07-23 17:27   NAGYÍTÓ /Burai Katalin:Rengető!/